Vooropreis.nl - leuke reisartikelen voor uw vakantie

Ga direct naar hoofd-inhoud »

Doorzoek site

Nieuwsbrief - Meld nu aan!

Nieuwsbrief - Meld nu aan!
 

U bent momenteel op:

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Vooropreis.nl, een merk van Splitdeal B.V.

Splitdeal is gevestigd aan Schapendreef 15, 4824 AM Breda. Telefoon: 0844 305 311. Email: info@vooropreis.nl. KvK-nummer: 20147842, BTW-nummer NL8202.88.494.B01:

Artikel 1 Algemeen

1.1 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u Splitdeal B.V. hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.
1.3 U moet tenminste 16 jaar zijn om bij Splitdeal b.v. te kunnen kopen. 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Bezorgkosten

3.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u bij Splitdeal B.V. een bedrag van € 5,95 binnen Nederland. Dit bedrag zal in het bestelproces kenbaar worden gemaakt. Hierin zijn geen eventuele retour verzendkosten berekend. Voor verzending naar België en Duitsland rekenen wij een vast tarief van € 14,25. Hierin zijn geen eventuele retour verzendkosten berekend.

Artikel 4 Afkoelperiode

4.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
4.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
4.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
4.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Splitdeal B.V. te retourneren, conform de door Splitdeal B.V. verstrekte instructies.
4.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u.
4.6 Bij vooruitbetaling zal Splitdeal B.V. het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 Wij streven ernaar om het product binnen 3 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5.2 Indien een artikel besteld moet worden, is de gemiddelde levertijd 2 tot 4 weken. U krijgt hierover bericht.

Artikel 6 Prijzen en betalingen

6.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.
6.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of onder Mastercard of Visa.

Artikel 7 Gebrekkig product

7.1 Splitdeal B.V. raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

Artikel 8 Toepasselijk Recht

8.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 9 Klachten en Geschillen

9.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@vooropreis.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij inhoudelijk op uw klacht reageren.
9.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter

Privacy

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Splitdeal B.v. Alle gegevens worden opgeslagen conform de Nederlandse Privacy wetgeving. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
Niets van deze site mag door derden, zonder toestemming van Splitdeal B.V. gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

Splitdeal B.V.
T.a.v. Vooropreis.nl
schapendreef 15
4824 AM Breda

Email: info@vooropreis.nl
Website: http://www.vooropreis.nl

Postbank: 5220598
IBAN: NL41 INGB 0005220598
SWIFT: INGBNL2A

KVK: 20147842
BTW: NL8202.88.494.B01

 

Mijn winkelwagen

U heeft niets in uw winkelwagen.